01 september 2014, 15.06
Kulturrygsækken tager hul på sin nye sæson 2014/15, og vi åbner for et skatkammer af fantasifulde og sjove kunst- og kulturoplevelser for børn. Levende og livsglad musik, dans, teater, film, billedkunst og arkitektur til alle daginstitutioner og skol...

Subscribe

 

Copenhagen Kids er et netværk, der arbejder for at skabe koordinering, synlighed, samarbejde og inspiration på det børne- og ungdomskulturelle felt, mellem de forskellige aktører, institutioner/foreninger, producenter, formidlere og brugere inden for kunst, kultur, børn og unge i København med Copenhagen Kids som centrum, tovholder og drivkraft.

Copenhagen Kids har som mål:
- at gøre kunst og kultur til en naturlig del af alle københavnske børn og unges liv
- at gøre København til en førende by inden for børne- og ungekultur
- fortsat at være med til at udvikle børne- og ungekulturen med kvalitet og mangfoldighed

Derfor arbejder Copenhagen Kids for:
- at gøre børne- og ungekulturen synlig for børn, unge og voksne i institutioner, skoler og familier
- at børne- og ungekulturen får en central placering i den kulturpolitiske agenda i København
- at samle børne- og ungekulturens aktører i København i et netværk, hvor viden kan deles, sparring kan gives, inspiration kan udvikles, og hvor samarbejder og synergi kan opstå

Copenhagen Kids værdier er nyskabelse, gennemsigtighed og kvalitet.