01 september 2013, 15.23
KULTURRYGSÆKKEN – nu til børn i hele København Startskuddet til den nye Kulturrygsæk går den 3. september!  I år er der tilbud om kunst og kultur til alle skoler og institutioner i hele København. Fantastiske muligheder for at opleve billedkunst, dans, f...

Subscribe

 

Copenhagen Kids er et netværk, der arbejder for at skabe koordinering, synlighed, samarbejde og inspiration på det børne- og ungdomskulturelle felt, mellem de forskellige aktører, institutioner/foreninger, producenter, formidlere og brugere inden for kunst, kultur, børn og unge i København med Copenhagen Kids som centrum, tovholder og drivkraft.

Copenhagen Kids har som mål:
- at gøre kunst og kultur til en naturlig del af alle københavnske børn og unges liv
- at gøre København til en førende by inden for børne- og ungekultur
- fortsat at være med til at udvikle børne- og ungekulturen med kvalitet og mangfoldighed

Derfor arbejder Copenhagen Kids for:
- at gøre børne- og ungekulturen synlig for børn, unge og voksne i institutioner, skoler og familier
- at børne- og ungekulturen får en central placering i den kulturpolitiske agenda i København
- at samle børne- og ungekulturens aktører i København i et netværk, hvor viden kan deles, sparring kan gives, inspiration kan udvikles, og hvor samarbejder og synergi kan opstå

Copenhagen Kids værdier er nyskabelse, gennemsigtighed og kvalitet.